Onderzoek naar Slim Laden 'achter de meter'

Waarom onderzoek:

Inzichten en feiten op een rij

 • Elektrisch rijden wordt snel de nieuwe norm. Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat in 2022 elektrische auto's even duur of goedkoper zullen zijn dan fossiele auto's.
 • Zakelijk elektrisch rijden is in veel gevallen al goedkoper dan rijden op diesel of benzine.
 • We weten dat ongeveer 80 procent van alle laadsessies van elektrische auto's op privaat terrein plaatsvindt. Bij bedrijven en mensen thuis.
 • De energie waarop de auto's rijden moet meer en meer van duurzame bronnen afkomstig zijn.
 • Zowel de nieuwe bronnen van duurzame energie als het opladen van elektrische auto's zorgen respectievelijk voor een sterk fluctuerend aanbod en vraag naar elektriciteit. 
 • Sturing op het proces van opladen van auto's en aanbieden van elektriciteit biedt grote maatschappelijke baten, doordat het elektriciteitsnet lokaal daarmee wordt ontlast.
 • Het private domein is niet toegankelijk voor regulering vanuit netbeheerder of overheid. Toch willen we als samenleving een duurzaam, betrouwbaar energiesysteem in de toekomst behouden.
 • Daarom stimuleert E-PACT de elektrificatie van wagenparken en kan zo onderzoek doen op de resultaten van het toepassen van Slim Laden concepten.
 • De samenwerking met het bedrijfsleven en overheden zorgt voor economische spin-off, de resultaten van het onderzoek moeten leiden tot brede maatschappelijke baten.

Waarop onderzoek:

Wat willen we te weten komen

Slim Laden, ofwel Smart Charging, is een op informatie- en communicatietechnologie gebaseerd digitaal systeem.

Slimme algoritmes kunnen berekenen wanneer over- of ondercapaciteit op laadpunten en - daarop aansluitend - het elektriciteitsnetwerk en/of het gebouwenergiesysteem te verwachten zijn. Daarop wordt ingespeeld door het laden te versnellen, vertragen of uitstellen. Al dan niet in combinatie met de wensen van de berijder, de gebouweigenaar, bestaande duurzame energiebronnen en de energiepartijen.

Elke situatie is anders, elk bedrijf is anders. Door onderzoek bij een significant aantal bedrijven te doen, hopen we antwoord te vinden op belangrijke vragen.

Vanuit samenwerkingen met bedrijven en overheden ontsluit E-PACT inzichten, data en ervaringen over elektrisch rijden en laden in de praktijk. E-PACT brengt deze data geaggregeerd samen en stelt deze publiek beschikbaar. E-PACT streeft naar de volgende resultaten voortkomend uit onderzoek in de praktijk:

 • Brede kennis beschikbaar over realisatie van laadpunten en laden op duurzame energie op semi-publieke en private locaties.
 • Kennis en inzicht over laadgedrag, die bijdraagt aan de inpassing van elektrisch rijden op de beschikbare netinfrastructuur en de verdere ontwikkeling van het laadnetwerk.
 • Inzicht in gebruik van diverse laadlocaties die bijdragen aan verdere invulling van de ladder van laden (i.e. onderscheid tussen behoeften voor laadlocaties zoals privaat, semi-publiek en publiek met data verder inzichtelijk gemaakt).
 • Kennis en inzicht in de integratie van elektrisch rijden in het energiesysteem via Slim Laden. Activiteiten en ontsloten data in praktijksituaties dragen hier aan bij.

Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.