elektrisch rijden

Elektrisch rijden in elektrische auto's op duurzame energie

Elektrisch auto’s zijn energiezuinig vergeleken met conventionele voertuigen en dragen bij aan het verminderen van CO2 emissie en de uitstoot van stikstof en fijnstof. Lokaal zijn deze effecten direct merkbaar ongeacht de energie waarmee het voertuig oplaadt. In Nederland wordt bij alle laadpalen in de openbare ruimte groene energie geladen. Het zijn deze eigenschappen waarom de Nederlandse overheid volop inzet op duurzame mobiliteit en elektrisch vervoer.

Het kabinet heeft als doel dat 100% van alle nieuw verkochte voertuigen in 2030 zero emissie is. Deze doelstelling vertaalt zich inmiddels meer en meer naar beleid dat dit stimuleert. De transitie naar elektrisch rijden biedt mooie kansen voor uw organisatie. De overstap naar een elektrisch wagenpark betekent bijvoorbeeld een significante verlaging van uw CO2-uitstoot. Ook kan het uw organisatie kostenvoordelen opleveren en past het mogelijk in het innovatieve imago van uw organisatie. Als u nú de overstap maakt hoort u bij de koplopers.

Personeel en elektrisch rijden

De overgang naar een elektrisch wagenpark is goed nieuws voor uw personeel. Het kan uw mobiliteit namelijk goedkoper, schoner en leuker maken. Recent onderzoek wijst bovendien uit dat elektrische auto’s werknemers goed bevallen en ook zelf meer nadenken over duurzaamheid dankzij hun elektrische leaseauto.

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om elektrische voertuigen op te nemen in het eigen wagenpark. Na een voorzichtige start neemt het aantal volledig elektrische auto’s nu sterk toe in Nederland. En verschillende bedrijven, waaronder uiteraard de E-PACT-partners, geven nu alleen nog maar volledig elektrische leaseauto’s uit aan hun werknemers.

Opvallende misvattingen over elektrisch rijden

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen zijn er - ook onder ondernemers - nog behoorlijk wat mensen die sceptisch zijn over de transformatie naar elektrisch rijden. In de meeste gevallen is dit het gevolg van misvattingen over elektrisch rijden. Herkent u deze?

Beperkt bereik elektrische auto

Een van de voornaamste redenen waarom mensen aarzelen om een elektrische auto te gaan rijden is ‘range anxiety’, de angst om zonder energie langs de weg te staan. De meerderheid van de elektrische modellen die nu op de markt zijn hebben een range van 200 kilometer en vaak al veel meer. Sterker, 500 kilometer reëel bereik is geen uitzondering meer. Ze halen dus gemakkelijk de gemiddelde woon-werk afstand in Nederland (22km) en vaak zelfs een veelvoud hiervan. Ook op de dagen dat langere ritten gemaakt moeten worden is de range vaak afdoende. En als het niet afdoende is, kan uitgeweken worden naar een snellader. Dat komt in de praktijk veel minder vaak voor dan mensen vooraf denken. Een elektrische auto heeft, in tegenstelling tot een conventionele auto, de mogelijkheid bij stilstaan op te kunnen laden. Gemiddeld staat een auto 95% van de tijd stil.

Kosten elektrische auto

Een andere mogelijke misvatting is dat elektrisch rijden duur(der) is. Uiteraard bestaan er binnen elk segment elektrische modellen van verschillende prijsklassen, maar mede door gunstige belastingen, energie- en onderhoudskosten en verzekeringen valt een Total Cost of Ownership-analyse van een elektrisch voertuig aanzienlijk lager uit dan die van een vergelijkbaar voertuig op fossiele brandstoffen. Om hierin realistisch en op de werkelijkjheid gebaseerd inzicht te verkrijgen, kunt u overwergen om de E-PACT EV & Laadinfra Scan® bij uw bedrijf te laten uitvoeren. Daarna zult u zeer snel willen overstappen op elektrisch rijden voor uw hele wagenpark... mark our words.

Laadinfrastructuur 

In het verlengde van de misvatting over een beperkte actieradius hierboven bestaat ook soms de angst om niet tijdig een laadlocatie te vinden. Het aantal (openbare) laadlocaties in Nederland groeit al enkele jaren razendsnel. Daarnaast is er in veel (buur)landen inmiddels ook een infrastructuur van oplaadpunten om elektrisch rijden elke dag mogelijk te maken. En het aantal snellaadlocaties bij verzorgingsplaatsen en bij tankstations neemt razendsnel toe. Met volledig elektrische auto’s kunnen daardoor korte en lange reizen probleemloos worden ondernomen.

Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.