Limburgse bedrijven zetten grote stappen

met Slim Laden

De provincie Limburg pakt haar rol in het Klimaatakkoord en de daarvoor benodigde energietransitie. Dit is een brede maatschappelijk opgave. Eén van de opgaven waar Limburg, samen met uw bedrijf, op wil inzetten is de overgang naar elektrisch rijden. Via de toepassing van Slim Laden.

Het kabinet heeft op het gebied van elektrisch rijden ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Zo worden in 2030 alleen nog elektrische personenwagens verkocht en stimuleert zij dit ook door zakelijk elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk te maken. Hierdoor zijn al veel zakelijke rijders overgestapt op elektrisch rijden. Deze beweging laat zien dat zakelijk elektrisch rijden in veel gevallen al financieel aantrekkelijker is dan rijden op brandstof. Daarbij levert dit een bijdrage aan de reductie van de CO2- en NOx-uitstoot.

Laadinfrastructuur

Het stelt ons ook voor een opgave. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is berekend dat hiervoor 1,7 miljoen laadpunten extra moeten worden geplaatst. Zo’n tweederde daarvan komt op privaat terrein. Daarnaast is de EPBD III van kracht die stelt dat bij nieuwbouw per tien parkeerplaatsen u verplicht één laadpaal dient te realiseren.

Versnellen van inzichten

Welke effecten heeft dit alles op uw wagenpark? Wat komt hier dan allemaal bij kijken? Welke laadinfrastructuur heeft u nodig, wat kunt u aanleggen aan duurzame bronnen, kan uw netaansluiting zoveel elektrische auto’s aan. Zulke vragen zijn reëel en gelukkig ook goed te beantwoorden.

De Provincie Limburg wil bedrijven helpen die antwoorden op deze vragen willen. Daartoe heeft de provincie Limburg stichting E-PACT en stichting Limburg Elektrisch subsidie verleend om in samenwerking met uw bedrijf met deze vragen aan de gang te gaan.

Het doel is versnelling te organiseren in zowel de verduurzaming van wagenparken in Limburg als het verkrijgen van meer inzichten en het doen van onderzoek op de resultaten hiervan. Wanneer straks iedereen elektrisch rijdt, moet het energiesysteem duurzaam ontworpen zijn om aan de daarmee samenhangende sterk fluctuerende vraag en aanbod van energie te voldoen. Daarvoor is Slim Laden van wagenparken zo’n goed idee. Als koploper wordt u hierin ondersteund via dit project.

EV Probeer trajecten (stichting Limburg Elektrisch)

Via stichting Limburg Elektrisch kunt u elektrisch rijden bij uw bedrijf twee weken gaan uitproberen. Wanneer u geen laadinfrastructuur heeft staan, kan stichting E-PACT u onder voorwaarden hiervan voorzien. Ook dat valt in de subsidie die de provincie Limburg beschikbaar heeft gesteld.

EV Scan subsidie

Vervolgens stelt de provincie Limburg subsidie beschikbaar om de EV & Laadinfra Scan® van stichting E-PACT financieel aantrekkelijk te maken voor Limburgse bedrijven. Hieruit komt u kort gezegd te weten of het voor u in termen van CO2 reductie en financiën interessant is om over te stappen op een volledig elektrisch wagenpark. Vervolgens krijgt u inzicht wat uw investeringen in het laden in relatie tot uw gebouw en netaansluiting zouden moeten zijn om dit mogelijk te maken.

Deze informatie gaat u helpen de beslissing te nemen om al dan niet over te stappen op een volledig elektrisch wagenpark. Daarbij is de toepassing van Slim Laden een essentieel onderdeel.

5 Slim Laden trajecten

Wanneer u besluit de stap te nemen, subsidieert de provincie Limburg vijf implementatietrajecten van Slim Laden. Daarmee worden de bedrijven die dit gaan doen maximaal ondersteunt in de overgang naar een duurzaam wagenpark dat rijdt op duurzame energie.

Onderzoek

De kennis die daarin wordt opgedaan, is onderwerp van onderzoek door stichting E-PACT. Het geleerde en de inzichten worden publiek gedeeld. Zo krijgt de subsidie een brede maatschappelijke waarde.

Neem de handschoen op, probeer en voer elektrisch rijden in uw organisatie in met steun van E-PACT en de provincie Limburg.

Meer informatie:

Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.